Planiranje

Kontrolna lista za period pre trudnoće

Coffee and notebook

 

Evo jedne jednostavne kontrolne liste koja će vam pomoći da napravite plan zdrave trudnoće. Možete da je preuzmete ili da je odštampate kako biste je lakše koristili.

Preuzmi