Kontakt i lokacija

Bayer d.o.o.

Beograd

Airport City Beograd
Omladinskih brigada 88b, zgrada 1500 (Lala)
11070 Beograd
Srbija

e-mail: office.support.rs@bayer.com

Tel: +381 11 20 70 200

Prijava sumnje na neželjeno dejstvo Bayer proizvoda ili sumnje u kvalitet Bayer proizvoda

Ukoliko želite da prijavite sumnju na neželjeno dejstvo ili sumnju u kvalitet Bayer medicinskog proizvoda molimo Vas da kontaktirate svog lekara/farmaceuta ili Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (www.alims.gov.rs). 

Neželjena dejstva ili sumnje u kvalitet medicinskih proizvoda kompanije Bayer možete prijaviti direktno kompaniji Bayer na jedan od sledećih načina: 

Za informacije o tome kako postupamo sa vašim ličnim podacima molimo pogledajte:

Pitanja o našim lekovima možete poslati mejlom na medinfo.serbia@bayer.com