Izjava privatnosti

Ovo je web sajt (u daljem tekstu „web sajt“) Bayer d.o.o. Beograd ( u daljem tekstu „mi“). Za dodatne informacije koje se tiču provajdera web sajta, pogledajte Imprint.

 

A.   Rukovanje ličnim podacima

Ovim tekstom želimo da Vam pružimo informacije kako se rukuje Vašim ličnim podacima kada koristite naš web sajt. Ako nije drugačije posebno naznačeno, pravni osnov rukovanja Vašim ličnim podacima proističe iz činjenice da je takvo rukovanje uslov za dostupnost funkcionalnosti web sajta koje ste vi tražili (član 6 (1)(b) Opšte Regulative za Zaštitu podataka).

 

     I.        Koriščenje našeg web sajta

 

1.    Pristup našem web sajtu

Kada se prijavite na naš sajt, Vaš pretraživač će preneti određene podatke na naš web server. Prenos podataka se radi iz tehničkih razloga i predstavlja uslov koji se mora ispuniti kako bi Vam bile omogućene informacije koje ste tražili. U nameri da Vam se olakša pristup web sajtu, sledeće informacije se prikupljaju, privremeno čuvaju i koriste:

 • IP adresa
 • Datum i vreme pristupa sajtu
 • Razlike u vremenskim zonama prema srednjem vreme po Griniču (GMT)
 • Sadržaj zahteva (određeni sajt)
 • Status pristupa/HTTP statusni kod
 • Prenesena količina podataka
 • Zahtev za pristup web sajtu
 • Pretraživač, jezička podešavanja, verzija softvera pretaživača operativnog sistema i oblasti

Štaviše, kako bismo zaštitili naše legitimne interese, ovakve podatke ćemo čuvati na određeni period kako bi bilo moguće pokrenuti praćenje ličnih podataka u slučaju pokušaja ili stvarnog neovlašćenog pristupa našim serverima (član 6 (1)(b) Opšte Regulative za Zaštitu podataka).

 

2.    Podešavanja „kolačića“

a)    Šta su „kolačići“?

Ova veb stranica koristi takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji  se čuvaju na Vašem hard disku preko Vašeg pretraživača. Oni čuvaju određene informacije (npr. Vaše željene postavke jezika ili lokacije) koje nam Vaš pretraživač može ponovo preneti prilikom sledećeg pristupa našem web sajtu (u zavisnosti od životnog veka kolačića).

 

b)   Koje „kolačiće“ mi koristimo?

Koristimo 2 kategorije kolačića: (1) funkcionalni kolačići, bez kojih bi se funkcija našeg sajta mogla smanjiti, i (2) opcioni kolačići koji se koriste npr. za web sajt analize i u marketinške svrhe. Naredna tabela sadrži detaljan opis opcionih kolačića koje mi koristimo:

Kolačići neophodni za tehničke potrebe


Opcioni kolačići

 

c)    Uz Vašu saglasnost

Nećemo koristiti opcione kolačiće bez Vaše prethodne saglasnosti (član 6 (1)(b) Opšte Regulative za Zaštitu podataka). Nakon Vašeg prvog pristupa web sajtu, na našem web sajtu će se pojaviti baner, tražeći od Vas da nam date saglasnost za korišćenje opcionih kolačića. Ukoliko nam date saglasnost, postavićemo kolačić na Vaš računar i baner Vam više neće biti prikazivan, dok traje životni vek tog kolačića. Posle pomenutog perioda, ili ako izbrišete aktivni kolačić, baner će se ponovo pojaviti pri sledećoj poseti našem web sajtu i biće Vam ponovo zatraženo da date saglasnost.

 

d)   Kako zaštititi podešavanja kolačića?

Svakako, možete koristiti naš web sajt bez upotrebe kolačića. U bilo kom trenutku možete ograničiti ili u potpunosti isključiti upotrebu kolačića. Međutim, ovo može imati negativan uticaj na funkcionalnost i pogodnosti korisnika našeg web sajta. Takođe, možete odaberati opcione kolačiće koji se mogu koristiti kao odgovarajuće rešenje za isključivanje u ponuđenoj tabeli gore.

 

3.    Web sajt analiza

Google Analitika

Naša web stranica koristi Google analitiku, uslugu za web analizu  od strane Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

 

Google će analizirati Vašu upotrebu naše web stranice u naše ime. U tu svrhu, koristimo, između ostalog, kolačiće koji su detaljnije opisani u gornjoj tabeli. Informacije koje Google prikuplja u vezi sa korišćenjem našeg web sajta (npr. Referentni web sajt, koje od naših web stranica posećujete, tip pretraživača koji koristite, podešavanje jezika, operativni sistem, rezoluciju ekrana) biće preneti na Google server u SAD, gde će se čuvati i analizirati. Relevantni rezultati će nam onda biti dostupni u anonimnom obliku. U ovom procesu, Vaši podaci o korišćenju neće biti povezani sa Vašom punom IP adresom. Na našem web sajtu smo aktivirali funkciju anonimnog IP-a koju Google nudi, koja briše poslednjih 8 bitova (tipa IPv4) ili poslednjih 80 bitova (vrsta IPv6) Vaše IP adrese.  Štaviše, Google je sertifikovan pod EU-US Privacy Shield-om, koji obezbeđuje adekvatan nivo zaštite podataka u vezi sa obradom podataka od strane Google-a.

U bilo kom trenutku, možete da povučete Vašu saglasnost za korišćenje web analize, ili preuzimanjem i instaliranjem Google Browser Plugin-a, ili izborom davanja Vaše saglasnosti prema gornjoj tabeli, pri čemu će biti korišćen kolačić sa opcijom za isključenje. Obe opcije će sprečiti upotrebu web analize, samo ukoliko koristite pretraživač na koji ste instalirali dodatak i ako ne brišete isključeni kolačić. 


Za dodatne informacije o Google analitici, molimo da pogledate uslove korišćenja Google analitike, principe bezbednosti i privatnosti Google analitike i Google politiku privatnosti.

 

4.     Upotreba obrazaca za kontakt

Možete nam se direktno obratiti putem obrazaca za kontakt koji su dostupni na našoj web stranici. Možete nam konkretno dati sledeće informacije:

 • ime, prezime, pol
 • podaci za kontakt (npr. adresa e-pošte, telefonski broj)
 • broj transakcije (npr. ID zahteva)
 • poruka

Informacije koje nam pružite putem obrazaca za kontakt obrađujemo isključivo u svrhu obrade Vašeg konkretnog zahteva. Te ćemo informacije izbrisati čim nam više ne budu potrebne za obradu ili praćenje Vašeg zahteva.

 

5.     Pretplata na naš bilten

Na našem web sajtu, možete se pretplatiti da primate naše biltene. Na osnovu Vaše prethodne saglasnosti, prikupićemo i koristiti e-mail adresu koju ste naznačili za dostavljanje biltena.

U bilo kom trenutku, možete da povučete Vašu saglasnost o primanju naših biltena. Da izjavite da ne želite više da budete na pretplati, možete koristiti odgovarajući link koji je sastavni deo svakog biltena, ili se obratiti kontaktima navedenim ispod ---C.

 

6.    Eksterne usluge ili sadržaj na našem web sajtu

Na našem web sajtu postoje usluge i sadržaj koje pružaju treća lica. Kada koristite jednu takvu uslugu ili kada je prikazan sadržaj nekog trećeg lica, podaci koji proisteknu iz komunikacije će iz tehničkih razloga biti razmenjeni između Vas i odgovarajućeg pružaoca usluge ili sadržaja.

 

Odgovarajući pružalac usluga ili sadržaja može, takođe, obrađivati Vaše podatke za sopstvene dodatne potrebe. U skladu s našim mogućnostima, konfigurisali smo usluge i njihov sadržaj, kod davaoca usluga u sopstvene svrhe, tako da je bilo kakva druga komunikacija u druge svrhe, izuzev pružanja njihovih usluga na našoj Web stranici, blokirana, ili do komunikacije dolazi samo nakon što se izabere korišćenje odgovarajuće usluge. U svakom slučaju, kako nemamo kontrolu nad prikupljanjem i obradom podataka koje vrše treće strane, nismo u poziciji da obezbedimo obavezujuću  informaciju koja se tiče obima i svrhe  takve obrade Vaših podataka.

Za detaljnije informacije koje se odnose na obim i svrhu takvog prikupljanja i obrade Vaših podataka, molimo Vas pogledajte Izjavu o privatnosti pružaoca čije usluge i/ili sadržaj koji uključujemo na naš sajt kao i osobu koja je odgovorna za zaštitu Vaših podataka u ovom kontekstu:

 • Facebook share button
 • Google + share button

 

7.    Informacije o neželjenim dejstvima i žalbe na kvalitet

Ovaj web sajt nije namenjen niti kreiran za komunikaciju koja se tiče neželjenih dejstava, izostanka terapeutskog dejstva, medicinskih grešaka, proizvoda sa crnog tržišta/falsifikovanih proizvoda, nepravilne ili upotrebe proizvoda van odobrene primene, žalbi na kvalitet i/ili drugih problema koji se odnose na bezbednost ili kvalitet Bajerovih proizvoda. Ako želite da prijavite neželjena dejstva ili se žalite na kvalitet, molimo Vas kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta ili Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije ili možete koristiti naš web sajt za prijavu neželjenih dejstava.

Ako pak nama prijavite neželjena dejstva ili druge probleme koji se tiču bezbednosti i kvatiteta Bajerovih proizvoda, mi ćemo biti zakonski u obavezi da da iskoristimo Vašu prijavu i možemo Vas kontaktirati kako bi dobili dodatne informacije. Dodatno, moraćemo da obavestimo Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije o prijavi koji ste nam poslali. U skladu sa našom zakonskom obavezom, informacije koje ste nam dostavili biće prosleđene u obliku koji onemogućava identifikaciju, tj. ni jedna informacija na osnovu koje možete biti idetifikovani, neće biti prosleđena. Takođe, možda ćemo morati da prosledimo ovako obrađene informacije ostalim kompanijama Grupe Bajer i partnerima sa kojima sarađujemo, u onoj meri u kojoj su oni takođe u obavezi da obaveste svoje nadležne zdravstvene organe.

 

     II.        Obrada podataka izvan EU/EEA

Vaši podaci će, takođe, delimično biti obrađivani u zemljama izvan Evropske Unije ili Evropskog ekonomskog prostora, koje mogu imati niži nivo zaštite ličnih podataka nego što je u zemljama koje pripadaju EU ili EEU. U takvim slučajevima, mi ćemo osigurati da je za Vaše lične podatke obezbeđen dovoljan nivo zaštite, npr. preko zaključivanja specifičnih ugovora sa našim ugovornim partnerima (kopija dostupna na zahtev) ili ćemo Vas pitati za eksplicitni pristanak za takvu obradu podataka.

 

B.   Informacije koje se tiču Vaših prava

 

Sledeća prava Vam mogu biti dostupna, u skladu sa primenljivim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje o Vašim ličnim podacima koji su skladišteni kod nas;
 • Pravo na zahtev za izmenu, brisanje ili ograničenu obradu Vaših ličnih podataka;
 • Pravo na prigovor na obradu podataka za svrhe iz našeg legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uverljivi, opravdani razlozi koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada sprovodi u svrhu potvrde, primene ili obrane pravnih zahteva;
 • Pravo na prenošenje podataka;
 • Pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka;
 • U bilo kom trenutku, možete da povučete Vašu saglasnost o prikupljanju Vaših podataka, obradi i njihovom korišćenju. Za dalje informacije, molimo Vas pogledajte prethodna poglavlja koja opisuju obradu podataka baziranu na Vašoj saglasnosti.

Ako želite da iskoristite svoja prava, molimo Vas uputite Vaš zahtev na kontakt koji je naznačen ispod (C)

 

C.   Kontakt

Za bilo kakva pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka, molimo Vas pošaljite e-mail na zastita.podataka.o.licnosti@bayer.com ili kontaktirajte naše lice za zaštitu podataka o ličnosti na adresu:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Bayer d.o.o. Beograd

Omladinskih brigada 88b

11070 Beograd

 

 

D.   Dopuna Izjave o privatnosti

 

Možemo ažurirati našu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme. Ta ažuriranja će biti objavljenja na našem web sajtu. Stoga, preporučujemo da redovno posećujete sajt kako bi bili informisami o mogućim izmenama.

 

Poslednji put izmenjena : 30.04.2020.